v -heden 1 het dwaas-zijn, uiting van dwaasheid: wat een ~!;2 dwaze handeling, gedachte enz.: allerlei -heden uithalen

Het komt er aan!!


Sluit ramen en deuren, houdt de calamiteiten plannen bij de hand, en zet je schrap. De volgende Dwaasheid komt er weer aan.

Dwaasheid 2019 is voorbij

Dwaasheid was weer erg gezellig. We willen alle bezoekers en mensen bedanken die hebben meegeholpen dit een fijna LAN party te maken.

Tot de volgende keer!