v -heden 1 het dwaas-zijn, uiting van dwaasheid: wat een ~!;2 dwaze handeling, gedachte enz.: allerlei -heden uithalen

Maar waarom dan toch?


Met 50 man in een kinderdagverblijf is altijd leuk, maar om alles soepeltjes te laten verlopen hebben we wel een paar regels nodig


In principe is iedereen vrij om te doen waar ie zin in heeft, zolang de volgende zaken maar in acht gehouden worden.

The Rules

Lees het reglement van te voren goed door!
Wie er denkt zich niet aan de regels te hoeven houden, kan mogelijk verwijderd worden. Wanneer je je inschrijft voor een Dwaasheid-LANparty ga je automatisch akkoord met deze regels en voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen door de organisatie op elk gewenst moment worden gewijzigd.

01 - Algemeen
De organisatie behoudt zich het recht voor om de regelementen op elk desgewenst moment aan te passen danwel aan te vullen zonder iedereen hiervan op de hoogte te brengen, desalniettemin zullen wij dit wel zoveel mogelijk proberen. De organisatie behoudt zich het recht voor ten alle tijden bezoekers en/of deelnemers zonder opgaaf van reden de toegang tot het evenement te ontzeggen of te weigeren. Voor kwesties welke niet in dit document staan beschreven, neemt de organisatie in alle gevallen een definitieve beslissing. Restitutie van betaling is alleen mogelijk wanneer een deelnemer door een wijziging aan de kant van de organisatie (bijv. onverwachte verplaatsing van het evenement) niet aan het evenement deel kan nemen. Als een deelnemer de toegang ontzegd of geweigerd wordt, zal in geen geval worden overgegaan tot restitutie van betaling.

02 - Eigen risico
Het aansluiten van je computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld op Dwaasheid, is volledig op eigen risico. Denk eraan dat je goed op je spullen moet letten. De organisatie van Dwaasheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of schade aan materiaal en/of personen.

03 - Legitimatie
Het bij je hebben van een geldig legitimatie bewijs in de zaal van Dwaasheid wordt aangeraden. Het kan voorkomen dat er geen alcoholische dranken geschonken worden aan personen die zich niet wettelijk geldig kunnen legitimeren.

04 - f00d & Beverage
Het is toegestaan om eten en drinken mee te nemen naar de zaal. Dit mag op elk gewenst tijdstip genuttigd worden, mits er geen overlast veroorzaakt wordt. Je mag echter GEEN alcoholische dranken meenemen. In de zaal van Dwaasheid worden alcoholische dranken geschonken. Bij constatering van overmatig gebruik hiervan, kan de organisatie direct overgaan tot eventuele verwijdering van Dwaasheid.

05 - Verboden materialen
Het is niet toegestaan om met, volgens de wet, verboden materialen in de zaal van Dwaasheid te verschijnen. Mocht er geconstateerd worden dat hiervan toch sprake is, dan volgt er directe verwijdering van Dwaasheid en eventuele aangifte bij de daarvoor bestemde instantie(s).

06 - Verdovende middelen
Het gebruik van verdovende middelen is ten strengste verboden in de zaal van Dwaasheid. Mocht er geconstateerd worden dat hiervan toch sprake is, dan volgt er directe verwijdering van Dwaasheid en eventuele aangifte bij de daarvoor bestemde instantie(s). Het handelen in verdovende middelen is ten strengste verboden in de zaal van Dwaasheid. Mocht er geconstateerd worden dat hiervan toch sprake is, dan volgt er directe verwijdering van Dwaasheid.

07 - Gedrag
Dwaasheid moet een gezellig evenement worden. Wij verwachten dus geen ruzie. Mocht er geconstateerd worden dat hiervan toch sprake is, dan volgt er directe verwijdering van Dwaasheid en eventuele aangifte bij de daarvoor bestemde instantie(s). Wij kiezen geen partij: waar er 2 vechten hebben er 2 schuld!! Daarnaast: Respecteer de privacy van de bewoners van het pand en omwonende. Na 23:00 behoort het geluidsniveau buiten het pand niet meer hoorbaar te zijn.

08 - Geluid
Het gebruik van computerboxen is toegestaan op Dwaasheid. Het is echter niet toegestaan om (zware) versterkers te gebruiken. Zorg ervoor dat niemand last heeft van het geluid dat jij produceert. Wanneer er nadrukkelijke gegronde klachten binnenkomen bij de crew zal na waarschuwing over worden gegaan tot nader, door de crew te bepalen, maatregelen. Als er competities worden gehouden, is het produceren van overmatig geluid nadrukkelijk verboden tenzij anders word aangegeven door de crew.

09 - Rommel en Zooi
Wanneer alles netjes is opgeruimd, is het veel fijner om te gamen. Hou je werk/gameplek schoon. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden. Mocht er sprake zijn van overlast dan zal de organisatie van Dwaasheid beslissen wat er gaat gebeuren. Binnen mag niet worden gerookt, alleen buiten bij de daarvoor bestemde plekken.

10 - Netwerk en Internet
De organisatie geeft richtlijnen voor het gebruik van het netwerk en internet. Hieronder vallen op welke wijze toegang tot het netwerk/internet kan worden verkregen, de te gebruiken protocollen, adressen, etc. Deze aanwijzingen dienen zo opgevolgd te worden zoals deze kenbaar gemaakt worden door de organisatie. Hacking en illegale activiteiten op het netwerk en/of internet zijn ten strengste verboden op straffe van directe verwijdering van Dwaasheid. Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van de organisatie aan de bekabeling of hardware te komen.

11 - De slaapzaal
In de slaapzaal dient het ten alle tijden STIL te zijn. Als je gaat slapen doe je dat zonder te praten. Het zou helemaal geweldig zijn als je je slaapplek na het opzetten van je computer al inricht (waar je natuurlijk wel genoeg ruimte overlaat voor de andere bezoekers die later komen). De crew zal af en toe even langs de slaapzaal lopen om te kijken of alles naar wens is. Als je te hard praat in de slaapzaal kan dat zorgen voor een heleboel irritatie. Wees dat voor en blijf niet onnodig lang in de zaal hangen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je je telefoon uitzet in de slaapzaal.


Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met de organisatie opnemen.